PRAVIDLA SOUTĚŽE "Léto s Adventure Menu"

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže „Léto s Adventure Menu“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím (dále jen „pravidla soutěže“). 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel a organizátor soutěže: Adventure Menu s.r.o., IČ: 016 32 523, se sídlem Koubkova 399/10, Vinohrady (Praha 2), PSČ 120 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 208491 C (dále jen „Pořadatel“)

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“), od okamžiku vyhlášení soutěže dne 7. 7 .2022 na www.instagram.com/adventuremenu/ a na webové stránce https://www.adventuremenu.com/soutez-leto-s-adventure-menu/ do 31.8.2022 do 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“).  

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky, která je uživatelem sítě Instagram, je sledujícím instagramového profilu www.instagram.com/adventuremenu, a má po celou dobu trvání soutěže aktivní a veřejně přístupný účet.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, resp. osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná. 

 

4. PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na www.instagram.com/adventuremenu. Částečná pravidla soutěže, včetně uvedení podmínek pro účast v soutěžních kolech i hlavní soutěži, cen v soutěžních kolech i hlavní soutěži, jsou zveřejněna na https://www.adventuremenu.com/soutez-leto-s-adventure-menu/ (dále jen “soutěžní podstránka”):  

Soutěž se skládá ze 4 soutěžních kol a hlavní soutěže. 

A) Soutěžní kola

Soutěžních kol se může zúčastnit:

Každý uživatel sítě Instagram, starší 18ti let, s adresou pro doručování v ČR či SR, který je sledujícím instagramového profilu https://www.instagram.com/adventuremenu, má po celou dobu trvání soutěže aktivní a veřejně přístupný účet a který v době konání soutěžního kola podle zadání na soutěžní podstránce: 

1) publikuje na svém osobním veřejném profilu na Instagramu fotku či video, na kterém bude viditelné a rozpoznatelné jídlo od firmy Adventure Menu zpracované podle zadání kola na soutěžní podstránce, a zároveň

2) přidá do popisku příspěvku hashtag #letosadventuremenu a označí (otaguje) v popisku příspěvku profil @adventuremenu,

bude po skončení soutěžního kola zařazen do slosování o ceny soutěžního kola. 

Termíny a témata soutěžních kol: 

  1. Soutěžní kolo proběhne od 7. 7. 2022 do 20. 7. 2022. Téma soutěžního kola je LES. 
  2. Soutěžní kolo proběhne od 21. 7. 2022 do 3. 8. 2022. Téma soutěžního kola jsou HORY.
  3. Soutěžní kolo proběhne od 4. 8. 2022 do 17. 8. 2022. Téma soutěžního kola je VODA.
  4. Soutěžní kolo proběhne od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022. Téma soutěžního kola je KDEKOLI.

B) Hlavní soutěž

Účastník, který se zúčastní alespoň jednoho soutěžního kola a splní všechny podmínky účasti v soutěžním kole, bude automaticky zařazen do slosování o ceny v hlavní soutěži.

Do každého kola ze soutěžního se může jeden účastník zapojit pouze 1x. V případě vícenásobného zapojení jednoho účastníka do soutěžního kola bude brán do úvahy pouze první příspěvek splňující podmínky zapojení se do soutěžního kola. 

Všechny příspěvky, které splní podmínky jednotlivých soutěžních kol, budou zařazeny do slosování v hlavní soutěži. Jeden účastník se tak může kvalifikovat do hlavní soutěže maximálně 4x. 

Účastník, který splní podmínky jednoho čí více soutěžních kol mimo dobu trvání jednotlivých kol nebude zařazen do slosování o ceny jednotlivých soutežních kol, ale bude zařazen do slosování v hlavní soutěži, pakliže splní účasti v soutěžních kolech kdykoli po dobu konání soutěže, tedy od 7. 7. do 31. 8. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného výherce v případě, že se do soutěže či soutěžního kola nepřihlásí žádný soutěžící zcela splňující podmínky platné účasti v soutěži dle těchto pravidel. Nerealizovaná výhra bez náhrady propadá Pořadateli.

 

5. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽ

 

A) Soutěžní kola: CENY 

1. Soutěžní kolo: Nejlepší restaurace, do které můžeš zajít v LESE 

21 účastníků prvního soutěžního kola, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel tohoto soutěžního kola, a současně budou vylosováni za účasti odborné poroty, vyhrávají:

1 - 3. cena: 1x Kupilka sada KUKSA 210 ml + MISKA 550 ml od BushcraftShop.cz. Barvu sady si výherce může vybrat z dostupných barevných variant.

4 - 8. cena: 1x Kupilka sada KUKSA 210 ml + lžička od BushcraftShop.cz. Barvu sady si výherce může vybrat z dostupných barevných variant.

9. cena: 1x Adventure Menu balíček: 10x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 5x 60 g samoohřevná kapsle

10. cena: 1x Adventure Menu balíček: 5x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 3x 60 g samoohřevná kapsle

11. cena: 1x Adventure Menu balíček: 3x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 2x 60 g samoohřevná kapsle

12. - 21.cena: 1x 2-měsíční členství v Adventurer Club aplikace Adventurer. 

Vylosovaní výherci získají cenu v pořadí, ve kterém budou vylosování. Účastník vylosovaný jak 1. v pořadí tedy vyhrává 1. cenu, účastník vylosovaný jako 21. získává 21. cenu. 

 

 2. Soutěžní kolo: Nejlepší restaurace, do které můžeš zajít v HORÁCH 

15 účastníků druhého soutěžního kola, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel tohoto soutěžního kola, a současně budou vylosováni za účasti odborné poroty, vyhrávají:

1. cena: 1x VAŘIČ NEW RIVER POT COMBO + AMICUS WITH IGNITER od HUDY.

2. cena: 1x FILTR ULTRAPRESS PURIFIER od HUDY v barvě “Forest Blue”.

3. cena: 1x Adventure Menu balíček: 10x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 5x 60 g samoohřevná kapsle

4. cena: 1x Adventure Menu balíček: 5x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 3x 60 g samoohřevná kapsle

5. cena: 1x Adventure Menu balíček: 3x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 2x 60 g samoohřevná kapsle

6. - 15. cena: 1x 2-měsíční členství v Adventurer Club aplikace Adventurer. 

Vylosovaní výherci získají cenu v pořadí, ve kterém budou vylosování. Účastník vylosovaný jak 1. v pořadí tedy vyhrává 1. cenu, účastník vylosovaný jako 15. získává 15. cenu.

 

3. Soutěžní kolo: Nejlepší restaurace, do které můžeš zajít u VODY

18 účastníků třetího soutěžního kola, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel tohoto soutěžního kola, a současně budou vylosováni za účasti odborné poroty, vyhrávají:

1. cena: 1x Pádlo Tambo Carbondesign Compact od Tambo

2. – 5. cena: 1x Tambo Dry bag 5l od Tambo

6. cena: 1x Adventure Menu balíček: 10x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 5x 60 g samoohřevná kapsle

7. cena: 1x Adventure Menu balíček: 5x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 3x 60 g samoohřevná kapsle

8. cena: 1x Adventure Menu balíček: 3x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 2x 60 g samoohřevná kapsle

9. – 18. cena: 1x 2-měsíční členství v Adventurer Club aplikace Adventurer

Vylosovaní výherci získají cenu v pořadí, ve kterém budou vylosování. Účastník vylosovaný jak 1. v pořadí tedy vyhrává 1. cenu, účastník vylosovaný jako 18. získává 18. cenu. 

 

4. Soutěžní kolo: Nejlepší restaurace, do které můžeš zajít KDEKOLI

18 účastníků čtvrtého soutěžního kola, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel tohoto soutěžního kola, a současně budou vylosováni za účasti odborné poroty, vyhrávají:

1. – 5. cena: 1x Ponožkoboty Skinners 2.0 od Skinners. Barvu Skinners 2.0 si výherce může vybrat z dostupných barevných variant.

6. cena: 1x Adventure Menu balíček: 10x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 5x 60 g samoohřevná kapsle

7. cena: 1x Adventure Menu balíček: 5x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 3x 60 g samoohřevná kapsle

8. cena: 1x Adventure Menu balíček: 3x jídlo dle vlastního výběru (sterilované nebo vakuově sušené - porce Standard) + 1x Zipper Bag + 2x 60 g samoohřevná kapsle

9. – 18. cena: 1x 2-měsíční členství v Adventurer Club aplikace Adventurer.

Vylosovaní výherci získají cenu v pořadí, ve kterém budou vylosování. Účastník vylosovaný jak 1. v pořadí tedy vyhrává 1. cenu, účastník vylosovaný jako 18. získává 18. cenu. 

 

B) Hlavní soutěž: CENY

20 účastníků soutěže, kteří zcela splní všechny podmínky pravidel této soutěže, a současně budou vylosováni za účasti odborné poroty, vyhrávají:

1. cena: 1x Poukaz 30 000 Kč na expedici dle vlastního výběru od Expedition Club platný do 31. 9. 2023. Finální výběr expedice bude konzultován a schválen ze strany Expedition Clubu na základě míry náročnosti expedice a požadovaných zkušeností a fyzické zdatnosti nutné pro účast na vybrané expedici.

2. cena: 1x Batoh JUBÖ Bushcraft VANDRÁK Waxed 45l od BushcraftShop.cz. Barvu batohu si výherce může vybrat z dostupných barevných variant.

3. cena: 1x Stan Rock Empire Orbis II. od HUDY

4. cena: 1x Paddleboard Tambo Start 10'0" ECO od výrobce Tambo a prodejce Paddleboardshop.cz.

5. - 9. cena: 1x Ponožkoboty Skinners 2.0 od Skinners. Barvu Skinners 2.0 si výherce může vybrat z dostupných barevných variant.

10. - 12. cena: 1x členství na 3 roky v Adventurer Club aplikace Adventurer. 

13. - 17. cena: 1x členství na 1 rok v Adventurer Club aplikace Adventurer. 

18. cena: 1x poukaz “Mt. Everest” od Adventure Menu s platností 1 rok.

19. cena: 1x poukaz “Ama Dablam” od Adventure Menu s platností 1 rok.

20. cena: 1x poukaz “Mt. Blanc” od Adventure Menu s platností 1 rok.

Vylosovaní výherci získají cenu v pořadí, ve kterém budou vylosování. Účastník vylosovaný jak 1. v pořadí tedy vyhrává 1. cenu, účastník vylosovaný jako 20. získává 20. cenu. 

C) Způsob určení výherců cen v soutěžních kolech a v hlavní soutěži:

Pořadatel určí výherce cen v soutěžních kolech i výherce cen v hlavní soutěži slosováním, tedy náhodným výběrem, za účasti odborné poroty. Losování se uskuteční vždy za přítomnosti nejméně tří osob.

Pořadatel informuje výherce o skutečnosti, že 1. a 2. cena v hlavní soutěži přesahuje hodnotu 10. 000,- Kč, a tak je výherce povinný odvést z výhry daň ve výši 15%, a to v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

 

6. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherci cen v jednotlivých kolech soutěže budou kontaktováni prostřednictvím instagramové zprávy (direct zprávy).

Výherci cen v hlavní soutěži budou kontaktováni prostřednictvím instagramové zprávy (direct zprávy) a zároveň budou výherci cen v hlavní soutěži zveřejněni na soutěžní podstránce ve formě jejich přezdívky (nicku) profilu na Instagramu, prostřednictvím kterého se do soutěže zapojili.

Všichni výherci budou Pořadatelem vyzváni formou instagramové zprávy (direct zprávy) k zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa a telefonní číslo pro doručení výhry).

Odpověď obsahující všechny shora uvedené kontaktní údaje musí výherce poslat nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku na zaslání kontaktních údajů, a to formou instagramové zprávy (direct zprávy) z profilu @adventuremenu

V případě včasného nezaslání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá Pořadateli. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhlášení vítězů.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pořadatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.   

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele), a to v rozsahu přezdívka (nick), profilová fotografie, jméno a příjmení, adresa, a to za  účelem vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení včetně odesílání výher. Pořadatel bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výhry a kontroly dodržení pravidel soutěže do 31.8.2023.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Pořadatel informuje účastníky soutěže, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti a orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti a účastníci soutěže toto svou účastí v soutěži berou na vědomí.

Účastí v této soutěži uděluje účastník Pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu přezdívka (nick), jméno a příjmení, za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Pořadatele, v propagačních materiálech Pořadatele, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, YouTube a Instagram.

 

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastí v soutěži soutěžící automaticky uděluje souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely v rozsahu uvedeném na www.adventuremenu.com/souhlas-marketingove-ucely/.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na soutěžní podstránce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher prostřednictvím provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje Pořadatel prostřednictvím instagramové zprávy (direct zprávy) na www.instagram.com/adventuremenu/ nebo na e-mailové adrese marketing@adventuremenu.com. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.  Pořadatelsi dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu. 

 

9. KONTAKT PRO DOTAZY

V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit s dotazem na Pořadatele soutěže prostřednictvím instagramové zprávy na profilu www.instagram.com/adventuremenu/ nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@adventuremenu.com.

 

V Praze dne 7. 7. 2022                                    

Pořadatel a organizátor soutěže: Adventure Menu s.r.o.