Pravidla facebookové soutěže

Soutěž o 2 vstupenky na křest a projekci filmu Něha Himaláje (11. 3. 2024 ve 20:30h v kině Světozor)

 1. POŘADATEL: Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523
 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 1. 3. – 7. 3. 2024 do 23:59 hodin (dále jen „soutěžní období“).
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku (dále jen „účastník“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují pravidla či nesplňují podmínky soutěže. Komunikace s účastníky probíhá přes facebookový profil Adventure Menu CZ/SK
 4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: V rámci soutěže bude přes příspěvek na facebookovém profilu Adventure Menu CZ/SK vyhlášena v pořadatelem zvolený čas soutěžní výzva. Zúčastnit se soutěže lze pouze v soutěžním období, tj. do čtvrtka 7. 3. 2024 do 23:59h, a to veřejně, komentářem pod soutěžní příspěvek, přičemž jeden účastník se může soutěže zúčastnit (resp. odpovědět na soutěžní otázku pod příspěvkem) pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.
 5. URČENÍ VÝHERCE: Pořadatel vybere z komentářů účastníků u soutěžního příspěvku jednoho výherce, který odpověděl na soutěžní otázku v komentáři pod příspěvkem v souladu s výzvou a těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.
 6. VÝHRA: 2x vstupenka na křest a projekci filmu Něha Himaláje (11. 3. 2024 ve 20:30h v kině Světozor v Praze)
 7. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude vyhlášen na facebookovém profilu Adventure Menu CZ/SK v komentáři pod soutěžním příspěvkem v pátek 8. 3. 2024 do 14:00h; Výherce bude následně kontaktován v soukromé zprávě za účelem předání výhry.
 8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatel poskytuje účastníkovi následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj. jméno a příjmení, příp. kontaktní adresa, telefonní kontakt a e-mailovou adresu), a to pro účely pořádání a realizace soutěže včetně oslovení výherců a doručení výher: správcem je společnost Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523.
 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
 • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
 • Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za (pozdní) doručení zpráv či výher (nebo jejich poškození, ztrátu či zničení během přepravy), ani za funkčnost webových a facebookových stránek. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
 • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookovém profilu Adventure Menu CZ/SK, kde je k dispozici odkaz na platná a úplná pravidla soutěže.
 • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem platformy Facebook a provozovatel platformy Facebook za ni neručí.