Pravidla instagramové soutěže

Ty čteš pravidla? Dobrá práce, to už moc lidí nedělá! 

Jestli budeš do konce května objednávat u nás v e-shopu, napiš nám na e-mail shop@adventuremenu.com číslo svojí objednávky a heslo “3 000 Instagram”. Přihodíme ti k objednávce 2 balíčky Čočkového Dhalu jako dárek. 

 

PRAVIDLA: Soutěž o balíček jídel Adventure Menu

  1. POŘADATEL: Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523
  2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 13. 5. - 19. 5. 2022 do 23:59 hodin (dále jen „soutěžní období“).
  3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku (dále jen „účastník“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují pravidla či nesplňují podmínky soutěže. Komunikace s účastníky probíhá přes instagramový profil adventuremenu.
  4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: V rámci soutěže bude přes instagramový profil @adventuremenu vyhlášena v pořadatelem zvolený čas soutěžní výzva. Zúčastnit se soutěže lze pouze v soutěžním období, a to veřejně do komentáře pod soutěžní příspěvek, přičemž jeden účastník se může soutěže zúčastnit (resp. odpovědět na soutěžní otázku) pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.
  5. URČENÍ VÝHERCE: Účastník soutěže pod soutěžní příspěvek na instagramovém profilu adventuremenu připíše komentář. Pořadatel náhodně vybere z odpovědí účastníků 1 výherce, který zaslal komentář v souladu s výzvou a těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.
  6. VÝHRA: 1x balíček jídel Adventure Menu podle vlastního výběru jejihž počet je skryt v soutěžním příspěvku.
  7. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude vyhlášen na instagramovém profilu adventuremenu v komentáři pod soutěžní příspěvek v pátek 20. 5. 2022; Výherce bude následně kontaktován v soukromé zprávě za účelem předání výhry.
  8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatel poskytuje účastníkovi následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj. jméno a příjmení, příp. přezdívka na instagramovém profilu, adresa bydliště příp. kontaktní adresa, telefonní kontakt a e-mailovou adresu), a to pro účely pořádání a realizace soutěže včetně oslovení výherců a doručení výher: správcem je společnost Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523.
  9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. • Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. • Pořadatel soutěže neodpovídá za (pozdní) doručení zpráv či výher (nebo jejich poškození, ztrátu či zničení během přepravy), ani za funkčnost webových a instagramových stránek. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry. • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na své instagramové stránce, kde jsou k dispozici odkaz na platná a úplná pravidla soutěže. Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem platformy Instagram a provozovatel platformy Instagram za ni neručí.