Pravidla instagramové soutěže

Soutěž o 3 kalendáře na rok 2024 od Pavla Svobody + 2 jídla se samoohřevem

Pravidla instagramové soutěže o 3 kalendáře na rok 2024 od Pavla Svobody

 1. POŘADATEL: Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523
 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 25. 1. – 30. 1. 2024 do 23:59 hodin (dále jen „soutěžní období“).
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku (dále jen „účastník“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují pravidla či nesplňují podmínky soutěže. Komunikace s účastníky probíhá přes instagramový profil Adventure Menu
 4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: V rámci soutěže bude přes příspěvek na instagramovým profilu Adventure Menu vyhlášena v pořadatelem zvolený čas soutěžní výzva. Zúčastnit se soutěže lze pouze v soutěžním období, tj. do úterý 30. 1. 2024 do 23:59h, a to veřejně, komentářem pod soutěžní příspěvek, přičemž jeden účastník se může soutěže zúčastnit (resp. odpovědět na soutěžní otázku pod příspěvkem) pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.
 5. URČENÍ VÝHERCE: Pořadatel náhodně vybere z komentářů účastníků u soutěžního příspěvku 5 výherců, kteří odpověděli na soutěžní otázku v komentáři pod příspěvkem v souladu s výzvou a těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.
 6. VÝHRA: Tři vylosovaní výherci dostanou:
  1. kalendář na rok 2024 od Pavla Svobody 
  2. 2 jídla Adventure Menu dle vlastního výběru se samoohřevem (v případě, že v komentáři otagují svého parťáka)
 7. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherci budou vyhlášeni na instagramovém profilu Adventure Menu v komentáři pod soutěžním příspěvkem ve středu 31. 1. 2023 do 17:00h; Výherce bude následně kontaktován v soukromé zprávě za účelem předání výhry.
 8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatel poskytuje účastníkovi následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj. jméno a příjmení, příp. kontaktní adresa, telefonní kontakt a e-mailovou adresu), a to pro účely pořádání a realizace soutěže včetně oslovení výherců a doručení výher: správcem je společnost Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523.
 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
 • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
 • Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za (pozdní) doručení zpráv či výher (nebo jejich poškození, ztrátu či zničení během přepravy), ani za funkčnost webových a instagramových stránek. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
 • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na instagramovém profilu Adventure Menu, kde je k dispozici odkaz na platná a úplná pravidla soutěže.
 • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem platformy Instagram a provozovatel platformy Instagram za ni neručí.