Soutěž o 6 vstupenek na Ushbudu Outdoor Fest 2023

Pravidla facebookové soutěže o 6 vstupenek na Ushbudu Outdoor Fest 2023

  1. POŘADATEL: Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523
  2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 7. 1. - 10. 1. 2023 do 12:00 hodin (dále jen „soutěžní období“).
  3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo na Slovensku (dále jen „účastník“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují pravidla či nesplňují podmínky soutěže. Komunikace s účastníky probíhá přes facebookový profil Adventure Menu CZ/SK.
  4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: V rámci soutěže bude přes příspěvek na facebookovém profilu Adventure Menu CZ/SK vyhlášena v pořadatelem zvolený čas soutěžní výzva. Zúčastnit se soutěže lze pouze v soutěžním období, tj. do úterý 10. 1. 2023 do 12:00h, a to veřejně do komentáře pod soutěžní příspěvek, přičemž jeden účastník se může soutěže zúčastnit (resp. odpovědět na soutěžní otázku) pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.
  5. URČENÍ VÝHERCE: Pořadatel náhodně vybere z odpovědí účastníků 3 výherce, který zaslal komentář v souladu s výzvou a těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.
  6. VÝHRA: 3x 2 vstupenky na Ushbudu Outdoor Fest, který se koná 11. 1. 2023 v kině AERO (Biskupcova 1733/31, 130 00 Praha 3 - Žižkov) od 16:00h.
  7. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherci budou vyhlášen facebookový profil Adventure Menu CZ/SK v komentáři pod soutěžním příspěvkem v úterý 10. 1. 2023 do 16:00h; Výherce bude následně kontaktován v soukromé zprávě za účelem předání výhry.
  8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatel poskytuje účastníkovi následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj. jméno a příjmení, příp. kontaktní adresa, telefonní kontakt a e-mailovou adresu), a to pro účely pořádání a realizace soutěže včetně oslovení výherců a doručení výher: správcem je společnost Adventure Menu s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, Czech Republic, IČ: 016 32 523.
  9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

• Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

• Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

• Pořadatel soutěže neodpovídá za (pozdní) doručení zpráv či výher (nebo jejich poškození, ztrátu či zničení během přepravy), ani za funkčnost webových a facebookových stránek. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookovém profilu Adventure Menu CZ/SK, kde jsou k dispozici odkaz na platná a úplná pravidla soutěže.

• Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem platformy Facebook a provozovatel platformy Facebook za ni neručí.