Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely

Vážená paní, Vážený pane,

zapojením se do soutěže Léto s Adventure Menu dle platných Pravidel soutěže automaticky udělujete společnosti Adventure Menu s. r. o. (dále jen „správce“), se sídlem Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2 souhlas s použitím poskytnutých údajů a audiovizuálních děl v rozsahu: 

  1. soutěžných fotografií a videí
  2. instagramového nicku (přezdívky)
  3. jména a příjmení 

k využití na webu www.adventuremenu.com a k marketingové komunikaci v sítích Google, Seznam a Meta (Facebook a Instagram).  

Jsem si vědom/a toho, že tímto uděluji svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé webové stránky správce a sítí Google, Seznam a Meta (Facebook a Instagram) budou mít přístup k osobním údajům v uvedeném rozsahu. 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu 

čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou Adventure Menu s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů. 

Společnost Adventure Menu bude osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Adventure Menu, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost žádost adresujte na emailovou adresu marketing@adventuremenu.com anebo písemně na sídlo firmy Adventure Menu, s.r.o.

Účastí v soutěži soutěžící automaticky uděluje souhlas se zpracováním údajů ve výše uvedeném rozsahu.